"Металконструкт" ЕООД

ул. Георги Бенковски 18
гр. Стара Загора 6000, България

Димитър Неделчев - управител

+359 885 706 568